Michal Andera

a jeho život

Za zrodem ByznysParku stála touha rozšířit teoretický základ univerzitního vzdělání o zkušenosti lidí z praxe, které bych mohl použít v podnikání. V té době jsem měl za sebou několik podnikatelských pokusů a věnoval jsem se agentuře neocont, kterou jsem založil během studia. Věřil jsem, že lidí s podobným zájmem bude víc, a proto jsem rozhovory začal nahrávat na video.

Při natáčení jsem se setkával s nadšenými podnikateli a rozhodl jsem se odhalit, jak jejich charakteristiky ovlivňují budoucí úspěch. Proto jsem se přihlásil do doktorského programu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. S tématem psychologické charakteristiky zakladatelů jsem zakotvil na Katedře manažerské psychologie a sociologie. Postupně se moje zapojení na fakultě rozšiřovalo a s tím souviselo i předání neocontu, který se v průběhu let transformoval na kreativní video produkci. Vedení se úspěšně ujal brácha Tomáš a bratranec Jirka. Nyní jsou součástí týmu BPark a pomáhají mi s rozvojem.

V roce 2018 jsem úspěšně zakončil doktorské studium prací Individuální faktory ovlivňující velikost a růst startupů v ČR.Od začátku působení na FPH jsem se podílel na výuce, která mě nesmírně baví. Nyní pracuji jako odborný asistent na Katedře podnikání. Mimo akademické prostředí se věnuji animačnímu studiu vysvětli.cz, které mění informace na vizuální příběhy.

Profil LinkedIn